Cart

Taal

Valuta

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MPS Eurobeds B.V.

MPS Eurobeds B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.mpseurobeds.com alsmede van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. MPS Eurobeds B.V. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 •   basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, geboortedatum, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;

 •   contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;

 •   financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;

 •   technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze

  website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;

 •   persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings-

  en loopbaangegevens;

 •   alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf

  kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

  Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 •   voor het verrichten van de aangeboden diensten;

 •   om met je in contact te kunnen komen;

page1image26723648

Pagina van 5

 •   om wet- en regelgeving na te leven;

 •   het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;

 •   voor het factureren / declareren van onze diensten;  sollicitatieprocedures.

  Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

  De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. a)  voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;

 2. b)  voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;

 3. c)  op basis van jouw toestemming;

 4. d)  vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging

Wij zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactformulier website

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

MPS Eurobeds B.V. zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

Pagina van 5

 •   om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

 •   om onze diensten te kunnen verlenen;

 •   externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen, zoals onze ICT-

  leveranciers

  Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MPS Eurobeds B.V. dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

  Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van MPS Eurobeds B.V.

  Cookies

  Wij maken op onze website www.mpseurobeds.com gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het gebruik van cookies ook uitschakelen.

  Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

  Functionele cookies
  Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies